ERAIKIZ, S.L.U., Euskal Autonomia Erkidegoko Kalitatea eta Ingurumena Kudeatzeko Sistema Integratua eraikitzea. Eta Laneko Segurtasuna eta Osasuna, bere enpresa-bizitza antolatzeko modu gisa; Sistema Integratu hori bere estrategia korporatiboaren lehentasunezko zatia da, eta Ondorioz, enpresako gerentziak portaera jarraibide hauek onartzen ditu:

  • Eta Eraikiz, S.L.U.ren zerbitzuaren kalitatea, ingurumenarekiko errespetua eta Lesioen prebentzioa eta osasunaren narriadura, funtsezko faktoreak eta beharrezkoak izanik Enpresaren biziraupenerako, faktore horiek guztiak eta haien hobekuntza lan egiten duten pertsona guzti-guztien erantzukizuna da.
  • Konpromisoa arlo honetan dagoen legeria eta araudia betetzeko. Kalitatea, Ingurumena eta Laneko Segurtasun eta Osasuna, bai eta beste betekizun batzuk ere Alderdi interatuetako batek borondatez izenpetutakoak edo ezarritakoak.
  • Konpromisoa Kalitatea, ingurumena eta ingurumena kudeatzeko sistema etengabe hobetzea. Laneko segurtasuna eta osasuna, Kalitatea eta ingurumen-jarduna hobetzea adingabeak sortuz. Ingurumen-inpaktuak, lan-baldintza seguruak eta Osasungarriak, gure Lan-jardueran.
  • Ingurumena babestu eta kutsadura prebenitzea identifikazioaren bidez, Proiektuaren garapenaren ondoriozko ingurumen-alderdien ebaluazioa eta kontrola Enpresaren jarduerari lotuta. Sortutako hondakinak ere kudeatuko dira, Legez ezarritakoa kontuan hartuta, eta betiere Berrerabiltzeko, birziklatzeko eta balorizatzeko eragiketetan egin daiteke.
  • Helburuak eta xedeak birjartzea eta aldian-aldian berrikustea, helburu horiek hobetzeko. Kalitate, Ingurumen eta lan-arriskuen arloan alderdi eta eragin handiagoa izateko gure lanetan.
  • Konpromezua, formakuntza hobea izateko, gure giza baliabideen Informazioa eta sentsibilizazioa, kalitatearen, ingurumenaren eta segurtasunaren arloan, eta Laneko osasuna, bai eta langileen behar bezalako kontsulta eta parte-hartzea ere Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan.
  • Obran parte hartzen eta emaitzetan eragina duten azpikontratekiko eta erakundeekiko Konpromisoa lankidetza eta koordinazioa bermatu eta zaintzeko, Kalitatea, ingurumena eta laneko segurtasuna eta osasunen esparruetan.
  • Kudeaketa Sistema Integratuaren politika hori hala eskatzen duten alderdi interesdunen eskura jartzea, gure langileentzat, bezeroentzat eta azpikontratatuentzat arriskurik gabeko lan-giro hobea lortzeko asmo proaktiboa erakusteko.

2019ko urriak 1